program EU

Rod Kuffnerů

Od 16. století až do října 1938 tvořili dějiny našeho města také židovští spoluobčané. Břeclav (německy Lundenburg) byla i kolébkou významné židovské rodiny Kuffnerových.

Kdo byli Kuffnerové?

Kuffnerové se postupně nesmazatelně zapsali do tváří měst Břeclavi, Vídně a Sládkovičova. Podnikali v cukrovarnictví, pivovarnictví a zemědělství. Stali se představiteli židovských obcí, starosty, zakládali nadace, věnovali se sociálním a humanitárním otázkám. Zůstala po nich rozsáhlá stavební činnost i cenné umělecké sbírky. Za všechny tyto zásluhy byli na přelomu 19. a 20. století povýšeni do šlechtického stavu.

hp header img
hp header img
hp header img
hp header img
hp header img