program EU

Odkazy

Základní literatura k tématu:

 • Barón Karl Kuffner de Diószegh a diószegský cukrovar. Sládkovičovo, 2009.
 • Břeclav Dějiny města. Břeclav, 1968.
 • Gold, Hugo: Die Juden und Jüdengemeinden Mȁhren in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn, 1929.
 • Einhorn, Klaudia: Familie Kuffner. Wien, 2017.
 • Fischer, Katja: Jüdische Kunstsammlungen in Wien vor 1938 am Beispiel der Familie Kuffner. Diplomarbeit, Wien, 2008.
 • Janák, Jan: Hospodářský rozmach Moravy 1740–1918. Vlastivěda Moravská, Země a lid, sv. 7, Brno, 1999.
 • Káňová, Alena: Kuffnerové. 1. část (podnikatelé). Malovaný kraj, roč. 45, č. 5, 2009.
 • Káňová, Alena: Kuffnerové. 2. část (osobnosti rodu). Malovaný kraj, roč. 45, č. 6, 2009.
 • Káňová, Alena: Kuffnerové, jejich náhrobní stély a hrobka na břeclavském židovském hřbitově. Malovaný kraj, roč. 58, č. 4, 2022.
 • Klenovský, Jaroslav: Židovská obec v Břeclavi – historie a památky. In: Město Břeclav, Brno, 2001.
 • Kuffner, Hermann: Geschichtliche Daten über die Familie Kuffner, 1902.
 • Kuffnerovci, podnikatelia, mecenáši, vizionári. Zborník prednášok konferencie Na věčnu pamȁť, Kuffnerovci na Moravě a na Slovensku, Sládkovičovo, 2023.
 • Obrazová história Diószegu/ Sládkovičova. Sládkovičovo, 2019.
 • Smutná, Kateřina: Cukrovarnictví v Břeclavi. In: Město Břeclav, Brno, 2001.
 • Županič, Jan: Nová šlechta Rakouského císařství, Praha, 2006.
 • Županič, Jan: Židovská šlechta Podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou a křížem, Praha, 2012.

Texty:
PhDr. Alena Káňová

Použitý fotomateriál:
osobní archiv PhDr. Aleny Káňové, PhDr. Evy Sudové

Foto:
David Mahovský, PhDr. Alena Káňová

Zpracovatel webu:
IDEATECH, s.r.o.
Dlouhá 730/35, Praha, 110 00
IČ: 05090521 / DIČ: CZ05090521

Obnovu židovské obřadní síně v Břeclavi provedla v roce 2023 firma ARCHEON Stavby s.r.o.
Archeon stavby

Realizováno v rámci projektu 304021CJR9, operačního programu 304000 - Interreg - V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, Na věčnou paměť, Kuffnerovi na Moravě a na Slovensku.
Projekt spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje „Společně bez hranic“.

Odkazy:

Program Interreg V-A SK-CZ

Video - Ztracený svět, Kuffnerové